Chakra Healing Voor Je Huis

Je weet hoe belangrijk het is om je chakra’s in balans te krijgen en te houden voor een optimale gezondheid. Chakra Healing Voor Je Huis is – letterlijk – het helen van de mens door het helen van het energieveld van de ruimte waarin een persoon leeft. Je hebt er zelf voor gekozen om een huis te kopen of te bouwen, maar je huis heeft ook jou gekozen.
 

Een huis wordt pas een thuis als we een hart-verbinding en ware resonantie met de ruimte op zielsniveau hebben. Een“hartklik” noem ik dat.

chakra-healing-voor-je-huis
Het huis is zoals jij bent, en daarom woon je daar ook. Ik ga me daarom tijdens dit consult verdiepen in de energiecentra – chakra’s – van jouw huis en hoe die zich verhouden tot de innerlijke patronen van jou en zelfs jouw karma (vorige levens).

De chakra’s van jouw huis vertellen mij alles over de gesteldheid/conditie van jouw lichamelijke, emotionele en mentale energie. En andersom natuurlijk ook. Jouw energie en levenservaringen laten zien, waar in je huis energieblokkades zitten en waar zich te weinig energie bevindt.

Wil je weten hoe dit kan?

Hoe werkt de Chakra Healing Voor Je Huis?

De vitale levenskracht om ons heen is de sleutel tot geluk en goede gezondheid. Het zorgt ervoor dat we kunnen groeien, bloeien en ons volop kunnen ontwikkelen. Wanneer onze omgeving uit balans is, probeert onze persoonlijke levensenergie dit op alle mogelijke manieren te compenseren. Dit zet druk op al onze (energetische) systemen en raken we lichamelijk en psychologisch uit evenwicht. Chronische tekorten aan energie leiden zelfs tot ziekte. Daarom zal een gebouw dat is ontworpen om de levensenergiestromen soepel en harmonieus te houden, ons welzijn en genezingsproces versterken.

Welke resultaten mag je verwachten van de Chakra Healing Voor Je Huis

  • Met Chakra Healing Voor Je Huis worden energetische blokkades in jouw huis weggehaald en hierdoor zal de positieve energiestroom worden hersteld.
  • Je eigen levensenergie zal daardoor ook weer met rassé schreden omhoog gaan.
  • Je merkt dit herstel op zowel fysiek, emotioneel, mentaal als spiritueel niveau.
  • Je leeft bewuster en kunt oude patronen loslaten, waardoor de kwaliteit van je leven toeneemt. Dit ervaar je als prettig, een soort thuiskomen (ook in jezelf).  

Investering.

De Chakra Healing Voor Je Huis is een nieuwe dienst van mij en daarom zal in de komende periode een introductieprijs van € 220,00 gelden. Tijdens mijn bezoek aan jouw huis gaan we ons richten op een probleem die jij/jouw familie ervaart en hoe we dit kunnen helen. De hoeveelheid bewoners en de oppervlakte van de woning speelt hierbij geen rol, omdat we niet alleen met de fysieke werkelijkheid (ruimte), maar ook met de mentale (emoties, overtuigingen), spirituele (levensdoelen) en zelfs jouw karma – vorige levens(doelen/lessen) gaan werken.

Het consult duurt 2 uur maar, kan (op verzoek en indien nodig) verlengd worden. Voor elke extra 30 minuten betaal je dan € 55,00.

Reiskosten

Wanneer ik op locatie werk verder dan 10 km vanaf Culemborg, dan zijn er reiskosten aan verbonden. De reiskosten bedragen € 0,50 cent p/km (incl. BTW).

Consult via Skype

Op dit moment alleen mogelijk als vervolg consult.

 
Dus, heb je het gevoel dat iets geblokkeerd is in je leven, dat je niet vooruitgaat? Voel/denk je dat de Chakra Healing Voor Je Huis iets voor jou kan zijn, neem dan gerust contact met mij op via mail of telefoon (06 18 68 34 21).

Ik verheug me nu al op onze ontmoeting 🙂

Wena Brussaard Feng Shui Master

Share Button